Pris

Pris pr. måned for 48 timer om ugen i år 2018
 
Min pris                         8.303,-kr.
Tilskud                          5.781,- kr.
Egenbetaling                 2.522,- kr.
 
 
 
Bemærk at egenbetaling kan se anderledes ud, hvis I kommer fra en anden kommune, da tilskuddet svinger meget kommunerne imellem. Tilskuddet her er fra Lejre kommune... I kan selv undersøge det, eller ring/sms til mig, så undersøger jeg det gerne for jer...
Der kan evt. komme søskendetilskud oveni.
 
Det er simpelt at søge om tilskuddet, hvilket vi kan gøre sammen og jeg sender til kommunen.
Vi underskriver også en pasnings aftale, med opsigelsesvarsel og andre praktiske ting, der skal være i orden.
 
Følg min dagpleje på facebook: